Propostes x República

Passats tot els esdeveniments que hem viscut avancem cap a la nova República i ajudem tots a construir-la dient com volem que sigui.
Fem, en aquesta pàgina, un recull de propostes sobre com volem que sigui la nova república catalana en tots els seus aspectes: econòmic, legislatiu, educatiu, jurídic, sanitari,…
La proposta cal que estigui fonamentada, per això demanem, sempre que sigui possible, que aporteu alguna referència d’un altre estat, altra constitució, entitat administrativa o organisme que tingui la proposta que aporteu.
Les propostes es faran arribar als organismes o entitats apropiats.
Com a exemple podem tenir el següent:
Els salaris han de ser iguals per a tothom que desenvolupi el mateix treball independentment del seu gènere o qualsevol altra condició com ha aprovat el govern d’Islàndia. Vegeu Ara.cat.